Category Archives: ประเทศไทย

สวัสคีปีหใม่ ประเทศไทย

ผมได้เรียนรู้จากประเทศฝรั่งเศสว่า ถ้าเราต้องการบอกว่า Happy new year เราจะพูดประโยคนี้หลังวันสิ้นปี 31 ..เป็นต้นไป เพราะหากพูด HAPPY NEW YEARก่อนวันสิ้นปี ชาวฝรั่งเศสจะถือว่าเป็นลางร้าย นี้อาจจะเป็นความเชื่อของคนปารีสเท่านั้น ไม่ใช่ทุกเมืองในฝรั่งเศส

อีกตัวอย่างคือการหอมแก้ม ในประเทศฝรั่งเศสผู้คนจะหอมแก้มทักทายกัน แต่วิธีการหอมแก้มของแต่ละสถานที่ก็แตกต่างกัน คนหนึ่งบอกว่าที่บ้านผมต้องหอมแก้ม1ครั้ง อีกคนหนึ่งบอกว่า2ครั้ง และอีกคนหนึ่งบอกว่า3ครั้ง

ถ้าผมเขียนอวยพรว่า HAPPY NEW YEAR ลงในอินเตอร์เน็ท ผมจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เพราะบางประเทศการบอกว่า HAPPY NEW YEAR หลังวันสิ้นปีอาจถือว่าเป็นเรื่องร้ายก็ได้

ขอบคุณอินเตอร์เน็ทที่ทำให้ทฤษฎีของ เคออสChaos เป็นจริง Chaosกล่าวว่าเมื่อผีเสื้อกระพือ ปีกในโตเกียวเป็นผลให้ฝนตกนิวยอร์ก

ยกตัวอย่างเช่น การตีแผ่ภาพเสียดสี Mahomet เดนมาร์ก ทำให้เกิดความโกรธเคืองใน ประเทศมุสลิมและการต่อต้านการผลิตภัณฑ์จากประเทศเดนมาร์กและประเทศอื่นๆที่ตีแผ่ภาพพวกนี้ด้วย

เราไม่ควรละเลยเรื่องพวกนี้เลย เพราะขอบเขตด้านวัฒนธรรมของเราไม่ชัดเจน

ผมหวังว่าในปี2007นี้ พวกเราควรให้ความสำคัญในการระมัดระวังและทำความเข้าใจในประเทศเพื่อนบ้านของเรา

ในฐานะประชากรคนหนึ่งของโลกเราควรรู้ว่า การวาดภาพเสียดสี Mahomet ประธานาธิบดี หรือ กษัตริย์ ของใคร อาจทำให้เกิดความโกลาหลขึ้น หรือมันก็อาจเป็นเรื่องสนุกก็ได้

นี้เป็นข้อแนะนำของผมสำหรับปี 2007 และผมขออวยพร Happy new year’eve สุขสันต์วันสิ้นปี แทนสุขสันต์วันปีใหม่

—————

ขอบคุณ ซี

5 Comments

Filed under ประเทศไทย